Seacon IntelliFood

IntelliFood és a Seacon Europe

A Seacon Europe Kft. szoftverfejlesztéssel és tanácsadással, kapcsolódó oktatással foglalkozik. Többféle technológiát használva több üzleti terület számára állít elő egyedi fejlesztéseket, illetve dobozos szoftvereket.
A pályázó fő profilja a szoftverfejlesztés. Szakemberei többéves tapasztalattal rendelkeznek a szoftverfejlesztési technológiákban, több projekttel a hátuk mögött jártasak a többszereplős projektmunkában. A pályázó műszaki és technológiai partnerként vesz részt a projektben.

IntelliFood és az üzleti partner

A HuBakers Kft. élelmiszeripari alapanyagok és mixek kereskedelmével foglalkozik. Az alapanyagokat külföldi partnerektől szerzik be, a komplex mixeket maguk készítik. Ezeket kisebb részben saját erőforrásokkal nagyobb részben alvállalkozókkal szállítják az ügyfeleknek, készterméket nem állítanak elő.
Üzleti partnerként a cég használ ugyan informatikai megoldásokat, de a pályázat tárgyát képező kontroling/monitoring megoldással nem rendelkezik. Jó ideje küzd azonban olyan problémákkal, amik kiküszöbölésében ez segíteni tud. Az üzleti partner ötletgazdaként és élelmiszeripari szakértőként vesz részt a projektben.

A probléma

Bizonyos alapanyagok és az őket tartalmazó mixek kényesek a hőmérsékletre, fényre és a páratartalomra, ezért tárolásuk adott paraméterek mellett szükséges, mert egyébként selejt keletkezik, aminek az elszállításáról vagy megsemmisítéséről gondoskodni kell. Az érzékeny anyagokat tartalmazó keverékek esetében ugyanilyen fontos a tárolás, hiszen az alapanyag selejtté válása kihat a termékre is, ugyanakkor lényeges magának a keverék elkészítésnek a felügyelete is.
A Hubakers holland, német, lengyel, illetve francia beszállítókkal dolgozik és vannak megrendelői Romániában és Szlovákiában. Ebből kifolyólag jelentőséggel bír az intelligens monitoring és kontrolling megoldás alkalmazása a partneri együttműködés területén is.

IntelliFood megoldás

Konkrét problémára fókuszálva a megoldás az üzleti partner sütőipari alapanyag és keverékanyag készletének tárolási és feldolgozási környezeti paramétereit tartja folyamatosan ellenőrzés alatt, és a mérési eredmények alapján történetiséggel gyűjti a változásokat, ugyanakkor felügyeli a beállított szabályok alapján a mért értékeket. Amennyiben túllépést vagy rendellenességet észlel, figyelmezteti az arra kijelölt felelős személyt.
Az objektív méréseken alapuló egyedi, de egyben összetett elemzésekre épülő információ felhasználási területe már eleve sokrétű, hiszen összpontosíthat az alapanyagra, a keverékgyártásra, a tárolási vagy gyártási helyre és természetesen az ügyfelek kiszolgálására vagy akár ezek valamilyen kombinációjára is. Az elemzési módot egyrészt az üzleti igények, másrészt a minőségbiztosítási követelmények határozhatják meg.
Mindezek mellett az alkalmazott technológia magában hordozza mind a mennyiségi és minőségi, mind az üzleti jellegű továbbfejlődés lehetőségét.

Innovatív vonatkozások

Tervezett eredménytermékünk egy olyan nemzetközileg is innovatívnak számító, piacon ilyen formában nem beszerezhető rendszer, amely nemcsak egészében, hanem a részegységeiben és kifejlesztett technológiákban is számos újdonságot tartalmaz.
A kiemelhető innovatív funkciók:
•    Az élelmiszeripari ellátási lánc különböző fázisainak együttes kontrollja és monitorozása objektív mérés adatgyűjtés alkalmazásával.
•    Az élelmiszeripari ellátási lánc különböző fázisairól összegző kimutatások és elemzések készítése.
•    Az intelligens információs modul lehetőséget biztosít az élelmiszeripari szakemberek számára a raktározás és gyártás (későbbiekben a szállítás) optimalizálására, ezzel együtt költségcsökkentési törekvések kiszolgálására

Piaci lehetőségek

A projekt eredménytermékeként megjelenő vezeték nélküli mérésadatgyűjtésnek és mérésadat feldolgozásnak széles alkalmazói köre lehet. Hasonlóan tesztre szabott megoldás minden raktározó, gyártó, termelő, logisztikai feladatokat ellátó olyan gazdasági szervezet és közszolgáltató esetén szóba jöhet, amelynek terepi adatgyűjtést vagy automatizált gyártást végez. Piackutatásunk alapján a leendő alkalmazók lehetnek
•    a gyártó, termelő üzemek,
•    a feldolgozó üzemek,
•    a logisztikai cégek,
•    az ellátási lánc több pontján érintett nagyobb piaci szereplők.

Projekt fázisok

A mérföldkövek listája lényegében a projekt nagyobb munkaszakaszait tartalmazza
•    Első fázis: Felmérés és tervezés
•    Második fázis: Eszközök beszerzése
•    Harmadik fázis: Alapmegoldás megvalósítása
•    Negyedik fázis: Bővített megoldás megvalósítása
•    Ötödik fázis: Validáció, alkalmazásba vétel
•    Hatodik fázis: Projekt menedzsment

Alkalmazott FIware technológia

Az alábbi 2 Generic Enablert alkalmaztuk:

•    Complex Event Processing (CEP) - IBM Proactive Technology Online
•    Publish/Subscribe Context Broker - Orion Context Broker
A szenzorok adatait gyűjtő alkalmazás kapcsolódik egy Orion Context Brókerhez. A Brókert a REST-API-ján keresztül aktiválva folyamatosan bombázza szenzor adatokkal. Az adatok a perzisztens tárololóba kerülnek (MongoDB). A brókerre feliratkozott alkalmazások folyamatosan vagy igény szerint értesülnek a szenzor adatok (attribútumok), illetve helyiségek állapotváltozásairól, listázzák, grafikusan megjelenítik, valamint más brókereknek feldolgozásra továbbadják őket.

The Complex Event Processing GE az Orion GE együttműködésében segíti a figyelmeztetések, hibák és a kiugró mérési eredmények felfedezését a rendszerben keletkező idősoros adatok kiértékelésével.

 

Publish/Subscribe Context Broker - Orion Context Broker

Az Orion Context Broker a Configuration Manager Generic Enabler része, amely egy NGSI9/NGSI10 szerver implementáció.  Alkalmazásával információt tudunk tárolni, a tárolt információt elérhetővé tudjuk tenni, azaz a FIWARE technológiába ágyazódva lehetőségünk van összefüggő adatok katalogizálására, adatmódosító utasításokkal a tartalmukat frissítésére, valamint az adatokon alapuló lekérdezések elvégzésére.
Elő tudunk fizetni továbbá a tárolt adatok változásakor bekövetkező eseményekre, például amennyiben egy szenzoron mért érték megváltozik vagy egy bizonyos idő eltelik (timer). Ilyenkor értesítést kapunk.
Az NGSI10 szerver felelős az adattárolásért, ami egy sémamentes (nonsql) MongoDB adatbázisban történik.  

Complex Event Processing (CEP) Generic Enabler (IBM Proactive Technology Online)

A CEP GE esemény adatokat analizál valós időben, felfedi az adatok változásait, és azonnali választ tud adni ezekre. Mindemellett szituációkra is képes reagálni. A szituáció egy feltétel, amely események sorozatán alapul, amelyek egy változó időintervallumban jönnek létre. A szituációk magában foglalhatnak komplex eseményeket (szekvenciákat), támogatják operátorok használatát az eseményeken (pl. aggregáció). Megoldásunkban fontos szerepe lehet az adatok viselkedésére épülő ellenőrzéseknek és megfigyeléseknek. A mi esetünkben például az NGIS10 bróker előfizetésére kapcsolódva, annak adatait inputként felhasználva komplex feltételeken alapuló eseménykezelést valósíthatunk meg.

IntelliFood áttekintés

A megoldás egy vezeték nélküli szenzorhálózaton alapuló rendszer, amely egymással kommunikálni képes hőmérséklet és páratartalom mérő egységekből áll. A vezetékezést nem igénylő, könnyen telepíthető mobilis érzékelők ütemezetten mérik a paraméterek értékeit, és eljuttatják az eredményeket egy központi adattárolóba.
Az ugyanitt működő feldolgozó alkalmazás kiértékeli a méréseket, és beállított szabályok mentén riasztásokat küld a felelős személyeknek. A rendszeres mérések lehetővé teszik az adott alapanyagok és keverékek mentén a tárolási és keverési paraméterek precíz tárolását, ilyen módon igazolhatóvá válik a termék azonosítása mellett a minőségi kezelés.
Az egyszerű alapanyag/keverék és mért hőmérséklet/páratartalom értékek összerendelésén alapuló kimutatások mellett összetett információk is előállíthatók, amelyeknél figyelembe vehetők olyan egyéb tényezők, mint szezonalitás, tárolási idő, beszállító, stb.

Intellifood jövőkép

Az alkalmazott technológia magában hordozza mind a mennyiségi és minőségi, mind az üzleti jellegű továbbfejlődés lehetőségét. Az üzleti és technológiai szempontokat is figyelembe véve az alábbi jellemzők változása, illetve bővülése mellett biztosított a skálázhatóság:
•    tárolási és/vagy gyártási kapacitás
•    alapanyag és/vagy termékpaletta
•    beszállítói és/vagy vevői kör
•    iparági belüli alkalmazás (élelmiszeriparon belül más iparág – húsipar, tejipar)
•    iparágon kívüli alkalmazás (más ipari szegmens - gépipar)
Technikai szempontból a skálázhatóság az alábbi jellemzők változása mentén fogalmazható meg:
•    mérési adatkörök (több szenzor vagy új típusú szenzorok alkalmazása)
•    mérési gyakoriság
•    külső/belső környezeti tényezők
•    adatmennyiség, elemzési kapacitás
A megoldás alkalmazásának szélesítése a szolgáltatási kört is bővíti, több partner igényeit lehet nagyobb kínálattal kiszolgálni, több partnert lehet a megfelelő információkkal ellátni, vagyis az informatikai megoldásoknál oly sokszor előjövő lecserélés szükségességének a kockázata jelentősen lecsökken.
A megoldás mind szélesebb körű alkalmazási lehetősége és ezzel együtt a növekedő szolgáltatási kör (több partner, több termék, nagyobb volumen) informatikai támogatása magában hordozza a szükséges növekedési potenciált.