IntelliFleet – Intelligens flotta kontrolling

Definíció: Gépjárműben végzett méréseken és összetett tényadat elemzésen alapuló modulárisan felépített intelligens flotta felügyeleti megoldás

Célok

Alapvető cél egy komplex szolgáltatást kínáló integrált és integrálható intelligens gépjármű menedzsment/kontrolling rendszer kialakítása, termékként és/vagy szolgáltatásként történő üzemeltetése, ami a hagyományos jármű követési és biztonsági (vagyonvédelmi), valamint flottamenedzsment megoldásokat összevonja egy gépjármű működést monitorozó rendszerrel és nyitott az ügyviteli/pénzügyi rendszerek, szervizek, szolgáltatók, rendőrségi és mentőszolgálati diszpécserközpontok irányába.
Üzleti szempontból azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a nagyobb flottákat sem figyelmen kívül hagyva nemzetközileg is jelentős szereplőkké váljunk a kisméretű flottákkal rendelkező ügyfelek piacán.

Létező üzleti problémák

Nincsenek hatékony adatfeldolgozási módszerek a közlekedésben szereplő gépjárműben keletkező adatok feldolgozására, hasznosítására. A gépjárművekben és a közlekedésben rengeteg adat keletkezik, de nem megoldott ezek rendszerezése, hasznosság szerinti szétválasztása, az információtartalom meghatározása. A járműflották működése messze nem optimális a szükséges információ hiánya miatt. Ebből adódóan
•    szükségtelenül nagy a körmyezeti terhelés
•    nem optimálisak a költségek
•    a váratlan eseményekből adódó biztonsági esetk kezelése nem megfelelő

Létező megoldások hiányosságai

A flottamenedzsment, jármű nyomkövetés, logisztika, adatkommunikáció és központi információszolgáltatás területén több megoldás is létezik a piacon, de az általunk ismert kínálat minden eleme egy-egy területre koncentrál és nem dolgozza fel a keletkező teljes adatmennyiséget.
A jelenlegi rendszerek hátrányai:
•    nem különböztetik meg a fontos és kevésbé fontos adatokat
•    nem tudnak mit kezdeni az emberi tényezővel, nem elemzik a vezető szokásait
•    a tulajdonosok a megfelelő információk hiányában nem képesek befolyásolni a gépjárművek működését
•    nincs közvetlen információ a gépjárművek műszaki állapotáról
•    nincs jelzés a sürgős javítási vagy szervizelési igényekről

Javasolt megoldás

Az IntelliFleet olyan termék és szolgáltatás, amely komplexitásában és megközelítésében újszerű, hasonló megoldást a piacon csak részterületeken és messze nem ilyen összetettségben találtunk. Az alapötlet összeállítását az európai és világpiaci trendek alapján régóta preferált költségcsökkentési és megtakarítási folyamatok vezérelték, aminek következtében nemcsak az emberi beavatkozások csökkentését, hanem az információk előállításának sebességét is szem előtt tartottuk.
A célunk egy minél inkább skálázható és moduláris megoldás kialakítása amely integrált módon az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
•    flotta menedzsment
•    gépjármű nyomkövetés
•    központilag tervezett és ellenőrzött üzemelteltetés
•    biztonsági és műszaki felügyelet

Várható előnyök

Olyan összetett flotta kontrolling megoldásról van szó, amely egyben
•    speciális szenzorhálózat és adatgyűjtő egység, ami adatokat gyűjt a járműről és annak környezetéről;
•    kommunikációs technológia, amely biztosítja a kétirányú adatforgalmat és kapcsolattartást a jármű és egy központi felügyeleti rendszer között;
•    informatikai rendszer, amely támogatja a gépjárművek funkcionális használatát, menedzsel, nyilvántart, figyel, monitoroz, információt szolgáltat, irányít és riaszt;
•    információs rendszer, ami speciális tartalmú intelligens outputot nyújt az alkalmazott gépjárművekről, a résztvevő személyekről, azok kapcsolatáról és a kapcsolódó folyamatokról;

Flotta kontrolling

Mért gépjármű jellemzők és vezetői viselkedési tényezők elemzése és kiértékelése a járműhasználat költséghatékonyságának növelése céljából figyelembe véve a gépjárművet és annak környezetre gyakorolt hatását.

Piaci eredménytermékek

•    A modularitás alapján szétválasztott integrálható részegységek vagy teljes megoldás, mint eszköz, szoftver licenc vagy szolgáltatás (adatgyűjtő/mérő megoldás, nyomkövetés, flotta menedzsment, elemzések, interfészek)
•    Mérésből keletkező adatok (gépjárműben gyűjtött nyers vagy előfeldogozott műszaki és emberi adatok) további feldolgozásra vagy más kapcsolódó rendszer/szolgáltatás számára
•    Adatgyűjtésen és elemzésen alapuló szolgáltatások (riasztások, sztenderd riportok, összetett műszaki és pénzügyi elemzések, trendek)