Adathordozhatósághoz való jog

Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni:

  • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
  • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
  • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható
  • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Az adathordozhatósághoz való jog egy új, a saját adatok feletti rendelkezést erősítő jogintézmény, mely akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.