API (Application Programming Interfaces)

Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
API (Application Programming Interfaces)

Az API (angol rövidítés eredete application programming interface) alatt egy olyan programozási interfészt, programozási felületet és annak részletes dokumentációját értjük, amelynek segítségével egy rendszer egy másik programhoz (esetleg rendszerprogramhoz) csatlakozhat. Ennek révén a másik programrendszer szolgáltatási használhatóak, anélkül, hogy a program belső részleteit ismerni kellene. (Ellentétben az általános értelemben vett interfész fogalmával ahol az interfész az adatok átadását-fogadását határozza meg, az API a másik program funkcionalitásainak használatát teszi lehetővé), Az API dokumentációjához tartozik a paraméterek pontos leírása is. A paraméterekkel lehetséges információkat átadni, illetve eredményeket átvenni. Az API-k használata független a programnyelvtől (azaz az API segítségével meghívott program, nem kell, hogy ugyanazon a nyelven íródjon, mint a hívó program). Tipikus API lehet pl. egy operációs rendszer szolgáltatásainak használata, egy speciális feladatra írt függvény/eljárás-gyűjtemény használata (pl. gépek és eszközök közötti kommunikáció)) vagy egy program funkcionalitásának használata (pl. a Google Map funkciók használata saját programban)