Digitális nyom

Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
Digitális nyom

A digitális nyom gyűjtőfogalmába a szokásos napló (log) bejegyzések mellett a felhasználói rendszerek operatív adatai illetve a rendszerek állapotleírói is beleértendők, sőt ide tartozóként határoztuk meg az egyedileg képzett — akár kézzel rögzített — adatokat, kiegészítő információkat is. A számítástechnikai eszközök naplói- és adatai mellett, a kulcsfontosságú „adatforrások” közé tartoznak a különböző szenzorok és jeladók. Ipari környezetben digitális nyomként értelmezzük a különböző gyártó, csomagoló, megmunkáló, vagy tesztelő , … berendezések, robotok, működése során keletkező, informatikai módszerekkel kiolvasható és feldolgozható adatok összességét.