I4Log - Ipari mérésadat gyűjtő és elemző rendszer

Az Ipar 4.0 koncepciónak megfelelő kiber-fizikai termelő rendszerek nem csak a termelés tervezését és optimalizálását segítik, de támogatják a karbantartás menedzsment funkciókat is. A termékek, erőforrások, alapanyagok és alkatrészek állapotáról releváns információval rendelkezünk, mivel minden megmunkálási fázis jellemzőit naplózzuk és egy közös adatbázisban tároljuk, az eltéréseket folyamatosan regisztráljuk, majd automatikus jelentéskészítő rendszerünkön keresztül továbbítjuk az illetékesek felé.

A minőségromlás, gépleállások, karbantartási szükségletek, termelési körülményekben beállt változások, mint információk egységesen és gyorsan a döntéshozók rendelkezésére állnak. A kopó és fogyó, hőnek kitett alkatrészek, valamint a felhasználási időhöz kötött termékek állandó monitorozásával és állapotváltozásaik előrejelzésével csökkenthetőek az állásidők és veszteségek, és az erőforrások felhasználásának hatékonysága is növekszik.

Megoldásunk integrálásával a gyártók nagyban javíthatják versenyhelyzetüket, gépeik ipari ajánlásoknak megfelelő működését, növelhetik szolgáltatásaikat. Előnyhöz juttathatják vevőiket is a minőségbiztosítás és valós idejű folyamatkontrol terén. Előnyhöz juthatnak továbbá a technológiához gépeket szállítók és a már meglévő technológiával rendelkező gyártók, akiknek a kiélezett versenyhelyzetben a konkurenciával szemben olyan megoldásokkal kell rendelkezniük, amik kiemelik őket a nagy tömegből és megbízható beszállítóvá tudnak válni hosszú távon.

Az I4Log Ipari Modul, illetve az erre alapozott termék minden olyan gyártósorhoz kiválóan illeszthető, ahol a gyártás folyamán műszaki-, működési adat keletkezik, vagy utólagos megoldásokkal adat generálható

Célok

Fő célunk a korábbi fejlesztéseinkre építve egy olyan keretrendszer kialakítása, ami a napjainkban jelentkező digitalizálódó gyártási folyamatokat támogatja, az ipari ajánlások mentén megoldásokat nyújt a különböző iparági területek gyártó egységei számára. A termelő berendezések többsége ma is rögzíti a gyártási és műszaki adatokat és sok esetben egyedi formátumban közli is őket a világgal, de nincs megoldva egy egységes adatbázisba történő gyűjtésük és az együtthatások, összefüggések elemzése. Az igazi hozzáadott értéket az jelenti, ha ezeket az adatokat – az irreleváns részektől megtisztítva – összekapcsoljuk és felhasználjuk a folyamatok javítására irányuló döntéshozatal során.

Amire fókuszálunk

Az I4Log Ipari Modul képes a SmartFactory IT oldali támogatására, azaz az Industry 4.0 ajánlás/kutatás céljainak megfelelően gyártósori adatgyűjtést, adatelemzést, és döntéstámogatást nyújt a minőségbiztosítás, karbantartás optimalizálás, energia/anyag felhasználás területén.

Széleskörű és nagy mennyiségű adat gyűjtését, tárolását, szétosztását intelligens feldolgozó algoritmusok alkalmazásával állítjuk az ipari termelés szolgálatába, egyúttal kialakítjuk az automatizált gyártósorok, gépek és az információ technológia közötti hatékony együttműködést.

ELŐNYÖK

Hibahelyzetek előrejelzése

A gyártósoron keletkező hibák nagy része nem a felismerés helyén keletkezik, hanem akár az előző gépek működésére vagy a raktározási körülményekre vezethető vissza. A hibahelyzetek időben történő felismerésével, esetleges előrejelzésével jelentősen csökkenthető a gyártósoron keletkezett hibás termékek aránya.

Hibafelismerés

Az egyre magasabb minőségi követelmények és az erőforrások hatékony használata iránti igény megköveteli a széles körű termék- és gyártási adatok alapján történő autonóm hibafelismerést. Ehhez szükséges a legyártott termékek megbízható és egyértelmű azonosítása, a hozzájuk köthető gyártási program és minőségbiztosítási előírások ismerete és a gyártás során mért jellemzők összekapcsolása.

Környezeti felügyelet

A termelés hatékonyságát, az előállított termék minőségét sok esetben befolyásolják a környezeti jellemzők, illetve ezek időbeni változása. Jelentős lehet a tárolás és a kiszállítás hatása is. A befolyást gyakoroló tényezők ismerete és ezek objektív megfigyelése növelhetik a termelés hatékonyságát.

Karbantartás támogatás

A gyártósori gépek karbantartási szükségletei előre jelezhetők a gyártás közben keletkező valós tényadatok feldolgozásával. A termelési ütemezéstől függően dinamikusan, változó időpontokban végrehajtott, illetve a gyártósorok és gépek között összehangoltan tervezett megelőző karbantartásokkal a váratlan helyzetek száma, ezzel együtt az állásidő és a járulékos költség csökkenthető.