A magyar akvakultúra kihívásai és lehetőségei

Nagy érdeklődés mellett került megrendezésre az első SmartGeoFish webinár 2022. június 3-án, melynek célja volt az akvakultúra szektor főbb kihívásainak és fejlesztési lehetőségeinek bemutatása magyar és nemzetközi példákon keresztül.

A jelenlévők között találkozhattunk az Agrárminisztérium, az Agrárközgazdasági Intézet és a MAHOP IH munkatársaival.

Kertész Zsófia, a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft képviseletében a SmartGeoFish és a SmartAgriHubs kaszkád projektben rejlő lehetőségekről beszélt, melyek az ágazat erőforrás-hatékonyságának fejlesztése érdekében szükségesek. Ismertette a SmartAgriHubs célkitűzéseit (pl. az európai ipar digitalizálásának előmozdítása és egy-egy szakterület különböző szereplőinek „összekötése”), majd bemutatta a konzorcium tagjait:

Végül pedig a projekt célkitűzéseiről adott áttekintést, pl. vízfelhasználás csökkentéséről, az élelmiszer-biztonsági és minőségi követelmények teljesítéséhez szükséges transzparencia biztosításáról.

A következő előadó Mihálffy Szilvia volt a Federation of European Aquaculture producerstől, aki az Európai halgazdaságok kihívásait mutatta be a FutureEUAqua projekt eredményei tükrében. A webinár résztvevői széles körű tájékoztatást kaptak az akvakultúra jelenlegi helyzetéről és kihívásairól, pl. az állategészségügyi kihívásokról, a növekvő árakról és a vízszennyezésről, amelyekhez kapcsolódóan beszélt az előadó a FuturEUAqua projekt eredményeiről is. A projekt célja volt, hogy hatékonyan előmozdítsa az ellenálló, környezetbarát, bio- és hagyományos akvakultúra fenntartható növekedését, hogy megfeleljen az éghajlatváltozással és a jó minőségű, tápláló és felelősségteljesen előállított élelmiszerek iránti növekvő fogyasztói igényekkel kapcsolatos jövőbeli kihívásoknak.

Dr. Gál Dénes, a Geofish Kft. egyik alapítója A magyar akvakultúra helyezte a Geofish Kft szemszögéből címmel tartotta meg prezentációját. Miután ismertette az európai és a hazai akvakultúra helyzetét, áttért a magyarországi afrikaiharcsa-termeléssel kapcsolatos körülményekre is. Pozitívumként említette a termálvíz elérhetőségét, a magas szintű szakmai ismereteket és a piacot, valamint a pályázati rendszert is, amely nagy segítséget jelent az érintett cégeknek, viszont hangsúlyozta, hogy a folyamat nagyon lassú. Ami igazán megnehezíti a magyarországi termelést a szakértő szerint, az a takarmány és az energia drágulása és szűkössége, valamint az euró hiánya. Az előadó negatívumként említette azt is, hogy jelenleg a környezetileg nem fenntartható rendszerek dominanciája figyelhető meg. A szakember követően pedig betekintést nyújtott a Geofish rendszerbe is, amely környezetbarát módon, recirkulációs technológiával hasznosítja a kertészet elfolyó termálvizét.

A Seacon Europe Kft. képviseletében Tálai Valéria és Dvorszky László tartottak előadást. Dvorszky László IT tanácsadó a Seacon Europe felhőalapú használatra tervezett QST nevű célszoftverét mutatta be, amely megoldást biztosít az élelmiszerek származásának, beépülés történetének az „ekétől a tányérig” szlogen mentén való átláthatóvá tételére, melynek alapját az IOT eszközök, illetve a mobil technológiák, valamint az egyes szereplőknél keletkezett információk összekötése jelenti. A rendszer a termék minőségére kihatással lévő paramétereket nyilvántartja, lehetővé teszi a paramétereknek a vonatkozó szabványok határértékeivel való összevetését, vagyis a minősítést, valamint biztosítja a teljes körű termékazonosítást és visszakereshetőséget is. Tálai Valéria szoftverfejlesztő pedig a Seacon saját fejlesztésű adatvezérelt megoldását mutatta be, amely a vízgazdálkodási feladatok támogatására kialakított, felhő technológiára és IOT-re épülő alkalmazás. A rendszer feladata, hogy a helyszínre telepített szenzorhálózatokból, eszközökből az adatokat a megadott rendszerességgel fogadja, az így kapott adatokat adatbázisban eltárolja, valamint ezeket megjelenítse a felhasználók számára érhető módon, a megadott jogosultsági szintet figyelembevéve. Ezen kívül lehetőség van az adatok lekérdezésére és áttekintésre is riportok formájában.

A SmartGeoFish projektről részletesen az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Az esemény az elődadások során felmerült kérdések megválaszolásával zárult.